Fjern tvilen – gi bonden framtidstro!


Publisert: 26.04.2023

Pressemelding fra Vestfold Bondelag 26. april 2023:

– Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, og at nye vil inn i næringa, sier Hans Jørgen Olsen Røren. – I dag har vi levert vårt krav, nå trengs det politisk vilje!

Kravet fra Norges Bondelag på vegne av jordbruket ble overlevert staten i dag. Norske bønder opplever en tøff økonomisk hverdag som er forsterket av kostnadsveksten og fortsatt stor usikkerhet.

– Vi trenger et kraftig inntektsløft for å få med bonden videre og sørge for matproduksjon over hele landet. Vi har levert et krav som viser hva som må til, sier Olsen Røren.

Betydelig inntektsløft

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at kostnadene fortsatt øker, etter en ekstraordinær kostnadsvekst fra 2021-2023. Inntektsutviklingen i l hele landbruket er svak. For melkebøndene har inntektene faktisk falt, spesielt for de som driver litt større, slik mange i Vestfold gjør. Norges Bondelag krever en inntektsvekst på 171.300 kr. per årsverk, og av dette går 120.000 kr til å tette gapet mellom bonden og andre grupper.

– For at bonden fortsatt skal kunne produsere mat over hele landet, er det tvingende nødvendig å løfte inntekten for alle bønder og alle produksjoner. Da sikrer vi også beredskap og økt sjølforsyning i en fortsatt urolig tid, sier Olsen Røren.

Trenger politisk vilje for å fjerne tvilen

I kravet foreslår Norges Bondelag å styrke og utvikle velferdsordningene.

– Vi må styrke velferdsordningene merkbart, for å gi bedre mulighet til fritid, og gjøre det lettere å kombinere bondeyrket og familieliv. Dette er helt nødvendig for å få rekruttering til landbruket, sier Olsen Røren. – Her i Vestfold er bøndene nær arbeidsmarkedet, og kan velge godt betalt arbeid, fremfor bondelivet.

Det er en avventende holdning i landbruket. Mange bønder er usikre på om de skal fortsette i næringa, og unge uttrykker tvil om de skal velge landbruket som yrkesvei.

– Nå gjelder det å gi bøndene framtidstro og å fjerne tvilen til de unge som ønsker seg ei framtid som bonde.

Her er hovedgrepene i jordbrukets krav

  • Et kraftig inntektsløft som reduserer gapet mellom bonden og andre grupper i samfunnet.
  • Kostnadsdekning og kompensasjon for svikt i inntektene 2021-2023 (svakere utvikling enn andre).
  • Særskilt prioritering av økonomien til melkebonden.
  • Styrker velferdsordningene ved å øke satsene i ordningen, og øker taket for tilskudd (treffer mange melkebruk).
  • Prioriterer grovfôrproduksjoner og beitedyr.
  • Legger til rette en landbrukspolitikk som kan differensiere på bruksstørrelse også i planteproduksjon gjennom endringer i arealtilskudd

– For Vestfold sin del er det også gledelig og se at det i kravet er foreslått et vekstskiftetillegg for proteinvekster. Vi kan produsere mer norsk protein for å redusere importen av for eksempel soya, sier Hans Jørgens Olsen Røren. – Dette legges også opp til et pristilskudd på industripotet. Det produseres det mye av i Vestfold, med krevende økonomi og stor konkurranse fra importen.

Fakta om den økonomiske rammen

Rammen på kravet er 6,9 mrd.kr, hvorav kostnadsdekning er 1,1 mrd.kr. og kompensasjon for tapte inntekter i 201-2023 er 888 mill.kr. Finansieringen av kravet skjer gjennom økte målpriser som utgjør 1,07 mrd.kr. og budsjettoverføringer på 5,4 mrd. kr. Jordbruksfradrag og ledige midler utgjør 433 mill.kr. Kravet vil gi en samlet inntektsvekst på 171.300 kr per årsverk, og av dette går 120.000 kr til å tette inntektsgapet mellom bonden og andre grupper.

Last ned Jordbrukets krav

Kontaktpersoner:

Leder i Vestfold Bondelag: Hans Jørgen Olsen Røren, jolser@online.no 913 19356

Organisasjonssjef: Elin Røed, elin.roed@bondelaget.no 928 18333

Se også nettsak hos Norges Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag