Fire klimamøter på rappen


Publisert: 17.01.2024

Juleribba var nesten ikke ferdig tygd før bøndene i Vestfold og Telemark fikk tilbud om å lære om klimatiltak i grovfôrproduksjon og kornproduksjon. I starten av januar arrangerte Klimasmart Bonde møter i samarbeid med NLR.

Tema for møteserien var å finne gode klimatiltak hvor man også har en økonomisk gevinst. På alle møtene ble det gitt informasjon om klimaprosjektene og plan for å nå klimamålet.

Rådgiverne fra NLR gikk igjennom de 8 satsingsområdene i klimaplanen som er strategien i klimaarbeidet. De kom med flere tiltak som gir en gevinst for både utslipp og økonomi, her handler det mye om god agronomi som gir høyere avlinger med en lavere innsats.

Først ut var klimatiltak innen grovfôrproduksjon på Gjennestad videregående skole og Morgedal Hotel. Magnus Haugland og Svein Ivar Ånestad fra NLR var innledere og kom med mange gode ideer til hvordan vi kan få økt avlinger og med rett fôring få en høyere avdrått.

Uka etter var det møter om tiltak innen kornproduksjon. Ingvild Evju og Svein Ivar Ånestad fra NLR var innledere på disse møtene som var på Brenna i Gvarv og Gjennestad videregående skole.

På alle møtene var det godt oppmøte og engasjerte deltagere. Rekorden ble satt på siste møtet, 50 stk møtte opp på Gjennestad for å høre om klimatiltak i kornproduksjon! At det ble trangt om plassen er jo bare et luksusproblem. Til og med pianokrakken måtte i bruk!

Alle som kom fikk plass på Gjennestad. Prosjektleder Silje Eckdahl snakker her til forsamlingen.
Alle som kom fikk plass på Gjennestad. Prosjektleder Silje Eckdahl snakker her til forsamlingen.
På Landbrukets hus på Gvarv ble det en god gjeng rundt bordet som diskuterte klimatiltak i kornproduksjon. Rådgiver fra NLR, Svein Ivar Ånestad, informerte.
På Landbrukets hus på Gvarv ble det en god gjeng rundt bordet som diskuterte klimatiltak i kornproduksjon. Rådgiver fra NLR, Svein Ivar Ånestad, informerte.

Fakta om klimaprosjektene

Klimasmart Bonde Vestfold og Klimasmart Bonde Telemark  er to prosjekter som startet ca samtidig senhøsten 2023. Prosjektene er eid av henholdsvis Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag.

Prosjektene skal:

  • Formidle kunnskap om landbrukets klimaavtale, landbrukets klimaplan og aktuelle klimatiltak
  • Motivere bønder til å ta i bruk klimakalkulatoren som er verktøy i sitt klimaarbeid

Ta gjerne kontakt med prosjektleder i Klimasmart Bonde i ditt fylke, hvis du ønsker besøk til ditt lokallag, har spørsmål eller tips 😊

Silje Eckdahl, prosjektleder Klimasmart bonde Vestfold

Telefon 915 95 593

silje.eckdahl@bondelaget.no

Eivind Vrålstad, prosjektleiar Klimasmart bonde Telemark

Telefon 414 46 991

Eivind.vrålstad@bondelaget.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag