Finjusterte traktorkjøringa


Publisert: 13.06.2022

Fornøyde kursdeltakere har fått ny kunnskap som gjør at de i framtida kan spare på drivstoffet ved traktorkjøring.

Bygdevis v/Vestfold og Telemark Bondelag arrangerte kurs i energieffektiv traktorkjøring 8. juni på Søve vgs. Hans Jørgen Bjerva fra NLR Østafjells underviste.

Det brukes store ressurser på diesel, dekk og vedlikehold av traktorer i landbruket. Store avstander til jordressursene og mange arbeidsoperasjoner fører til høye utgifter knyttet til bruk av traktor og utstyr. Kjører man såkalt energieffektivt, kan man spare både drivstoff, miljø og slitasje på traktoren.

Etter en kaffekopp og en kort intro til kurset, kunne deltakerne sette i gang med kjøreøvelsene. Den første øvelsen bestod av å flytte 4 rundballer ca 100 meter, fra et markert området ned en bakke og til et nytt markert området. Etter alle 4 var flyttet skulle de flyttes tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Kjøreøvelse to bestod i å kjøre med traktor og henger. På hengeren var det tungt lass. Denne skulle kjøres i en løype på ca 4,1 km.

Tanken fylles opp under påsyn av kursleder Hans Jørgen Bjerva.
Tanken fylles opp under påsyn av kursleder Hans Jørgen Bjerva.
Alle deltakerne fikk prøve seg. Da blir det litt venting som kan fylles med kaffe og prat.
Alle deltakerne fikk prøve seg. Da blir det litt venting som kan fylles med kaffe og prat.

 

For alle øvelsene ble det målt drivstofforbruk. Dette ble målt ved at tanken ble fylt opp til et kjent merke, gjerne flensen. Etter øvelsen var gjennomført, brukte deltakerne et litermål til å fylle opp til merket og noterte ned brukt drivstoff, samt tidsbruk på øvelsen.

Etter en god lunsj fra kantina på Søve bar det inn til klasserommet igjen for en teoridel. Her gikk Hans Jørgen igjennom motor og turtallsområder, valg av gir og planlegging av kjøring m.m. Tilbakemeldingen fra deltakerne var at denne delen inneholdt nyttige tips.

Så var det tut og kjør igjen! De samme øvelsene ble gjort på nytt og tid og forbruk ble målt igjen.

Resultatene varierte, men trenden var at deltakerne kjørte bedre etter teoridelen. En deltaker hadde hele 45% drivstoffsparing fra kjøring 1 til 2 på kjøring med tungt lass. Ellers lå det på 4-20% forbedring, mens en deltaker brukte mer diesel på kjøring 2 enn 1.

Hans Jørgen og deltakerne var enige om et viktig punkt fra dagen, å bli mer bevisst på hvordan man kjører, samt planlegge hvordan man legger opp kjøringa.

Takk til Nome vgs avd Søve for tilrettelegging og tilgang til traktor og utstyr.

Viktig med korrekt plassering!
Viktig med korrekt plassering!
Målebeger og skjema må til når resultatet skal avsløres.
Målebeger og skjema må til når resultatet skal avsløres.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag