Fikk smarte klimatips


Publisert: 15.03.2022

-Med riktig bruk av noteringsverktøy kan vi bønder spare mye tid og samtidig tilfredsstille dokumentasjonskrav både til produksjonstilskudd, RMP-tilskudd, KSL og klimakalkulator, skriver Per Øyvin Sola, lokallagsleder i Sande og Strømm Bondelag. Og det var nettopp noteringsverktøy som var hovedtema da lokallaget arrangerte del 2 av sitt klimakurs på Bondeheimen i Sande på torsdag. Sola har sendt oss et lite resymé:

Ivaylo Ivanov fra Landbrukskontoret i Holmestrand var først ut med en gjennomgang av hvilke dokumentasjonskrav som kreves for å være tilskuddsberettiget. Han viste også til rapporter fra ulikenoteringsverktøy som enkelt kan benyttes ved kontroll.

To leverandører var invitert til å fortelle om programmene sine. Fra Skifteplan fikk vi besøk av Inge Kvalsund og fra Cropplan, Jon Ole Botnevik. Begge leverandører tilfredsstiller kravene til Landbrukets Dataflyt, noe som gjør det mulig å kjøre klimakalkulatorer direkte.

Vi hadde også med Svein Ivar Ånestad fra NLR som samlet trådene for oss mot slutten av møtet. NLR har også en viktig funksjon hva gjelder hjelp og rådgivning i forbindelse med klimakalkulator og ikke minst tiltak som skal iverksettes på hver enkelt gård.

De ca 20 fremmøtte fikk nyttig informasjon og kan forhåpentligvis ta et kvalifisert valg av program før sesongstart!

Del 3 av kurset skal skje til høsten og handler om selve klimakalkulatoren. Kursdeltagerne får hjelp til å kjøre den og ikke minst å tolke den.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til med noteringene utover i sesongen!


Bilde f.v. Per Øivin Sola, Ivaylo Ivanov, Svein Ivar Ånestad, Inge Kvalsund og Jon Ole Botnevik


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag