Fiberkabel og grunneierrettigheter – ja, takk begge deler!


02.12.17. I Hof har mange grunneiere reagert på dårlig prosess og gjennomføring i forbindelse med at Viken Fiber legger ny fiberkabel gjennom bygda. Onsdag kveld inviterte like godt Hof Bondelag både Viken Fiber og berørte grunneiere til et oppklaringsmøte for å stake ut en bedre kurs videre. Grunneiere fra Vivestad og Holmestrand møtte også da de er nestemann til å kunne få fiber.


Fiber og Grunneierrett i Hof Petter Å Kjennerud ønsket velkommen og ledet møtet

Petter Åsberg Kjennerud, lokallagsleder i Hof Bondelag, ønsket velkommen til grunneiere fra både Hof, Re og Holmestrand og orienterte innledningsvis om bakgrunnen for at Hof Bondelag hadde invitert til møtet. Viken Fiber graver nå fiberkabel gjennom Hof, noe alle setter pris på. Det må derimot gjøres på skikkelig vis og etter avtale med grunneier. Det har ikke alltid vært tilfelle i Hof og Bondelaget ønsket
nå å få ryddet opp i dette.

 

Vidar anleggsleder og prosjektleder Petter Johansen orienterte fra Viken Fiber

Viken Fiber stilte med både anleggsleder Vidar Ulleberg (t.v) og prosjektleder Petter Johansen og startet med å forklare litt hvordan de arbeidet med sine prosjekter. I Hof som andre steder startet prosjektet med en henvendelse fra folk som ønsket fiber. Initiativtakerne får beskjed om å kartlegge hvem som er interessert i å få fiber, hvorpå Viken Fiber regner på lønnsomheten i prosjektet. Er det lønnsomt
setter de i gang, men de var tydelige på at de ikke legger inn kompensasjon til grunneier i sine kalkyler og hvis man ikke blir enige med grunneier så blir det ikke fiber.

 

God temperatur i møtet

Viken Fiber måtte tåle tydelige tilbakemeldinger fra de grunneierne som ikke var fornøyde med prosessen så lang og avtaleutkastene de har fått presentert. Ille var det også at de noen steder har gravd flere hundre meter over eiendommer uten å ha avtale med grunneier. Noen grunneiere ga derimot uttrykk for at de var fornøyde.

 

Viken Fiber ønsket svært gjerne en dialog videre for å få til bedre avtaler og få ryddet opp i de uheldige episodene de fikk høre om under møtet. For grunneierne som kom fra Holmestrand og Vivestad var det viktig å få lovnader om at Viken Fiber kjører en ryddigere prosess når de kommer til dem. Det anbefales også at Viken Fiber inviterer berørte grunneiere til eget informasjonsmøte før oppstart av
nye prosjekt.

 

Praten gikk rundt bordet i matpausa også

Hof Bondelag spanderte både suppe, pølse og kaffe på de fremmøtte og som alltid ble det gode prater rundt bordet i pausa.

 

Amund Kind Vestfold Bondelag i dialog med grunneierne om veien videre

Etter pausa forlot Viken Fiber møtet og da fikk Amund Kind, rådgiver i Vestfold Bondelag ordet. Han tok for seg avtaleutkastet som Viken Fiber deler ut til grunneierne og sammenlignet det med andre avtaler som brukes når det graves over eiendommen til bønder.

 

Både Bondelaget og de fremmøtte hadde mange gode innspill til forbedringer som bør inn i avtalen og folk var innstilte på en konstruktiv prosess videre slik at fiberkabelprosjektet kan ferdigstilles på en ryddig og god måte.

 

Petter Åsberg Kjennerud og resten av gjengen i Hof Bondelag ble takket for at de hadde invitert til møtet og tatt initiativ til å samle berørte grunneiere og Viken Fiber! 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag