Festeavgift ut fra avkastning på tomteverdi


14.12.13. Bondelaget mener festeavgiften skal fastsettes ut fra en prosentvis avkastning på tomteverdi – opp til 11.000 kr pr. da i årlig avgift. I et styrevedtak sier Bondelaget seg enig med lovutvalget som har arbeidet fram NOU-en “Festekontrakter og folkerett” at det er nødvendig med en sikkerhetsventil for bortfester til å kreve ny festeavgift etter et gitt
tidsrom etter forlengelsestidspunktet

Mer hos Bondelaget.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag