Fem trender som vil påvirke framtida til norsk landbruk


31.07.17. Norsk landbruk vil stå overfor mange nye utfordringer og muligheter i årene som kommer. Norsk landbrukssamvirke har identifisert fem trender som de tror vil påvirke norsk landbruk i framtida.  Disse er;  klima, markedet, ny teknologi, produktutvikling og innovasjon, samt sirkulærøkonomi.  Les mer hos Norsk
Landbrukssamvirke.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag