Felleskjøpet søker økobønder!


Landbrukets ØKOLØFT arrangerer åpent møte om økologisk korndyrking i samarbeid med Felleskjøpet og Norsk Landbruksrådgivning Østafjells 21. november.

 

Denne kvelden vil du kunne få svar på

  • Hvorfor trenger vi økologisk landbruk i Norge?
  • Hvordan jobber vi for mer norsk økologisk mat og fôr?
  • Status og videre plan for Felleskjøpets økosatsing?
  • Hvordan lykkes med økologisk kornproduksjon?
  • Status mtp bioresten fra Greve Biogass og mulighetene fremover med økologisk landbruk

Dessuten vil du få møte bønder som forteller om sin drift både med og uten husdyr/egne gjødselressurser.

 

Velkommen!


Les mer om Felleskjøpet sin økologiske satsing her: https://www.felleskjopet.no/om-felleskjopet/okofondet-korn/

Les mer om Landbrukets ØKOLØFT her: http://www.oikos.no/toppmeny/landbrukets-okoloft

Program for kvelden18.30-19:00

VELKOMMEN OG MAT
Servering av økologisk ertesuppe fra Tunsberg Mathus og godt økologisk brød

19:00-19:20

Vestfold Bondelag v/ nestleder og økobonde Harald Lie

«Hvorfor trenger vi økologisk landbruk i Norge»

19:20-19:30

Landbrukets ØKOLØFT v/ Markus Brun Hustad
«Hvordan jobber vi for mer norsk økologisk mat og fôr?»

19:30-19:45
Felleskjøpet v/ prosjektleder Amund Dønnum «Økofondet Korn»

Status og videre plan for Felleskjøpets økologiske satsning

19.45-20:15

Norsk Landbruksrådgivning v/ rådgiver Silja Valand «En spennende agronomisk utfordring» Hvordan lykkes med økologisk kornproduksjon

20:15-20:30  PAUSE

20:30-20:50

Økobonde Bjørnar Langklepp «Den gode følelsen» Økologisk landbruk i kombinasjon med husdyr/egne gjødselressurser.

20:50-21:10

Greve biogass v/ ass. daglig leder Ivar Sørby «Biorest – Vestfold bondens gull?» Status biorest og muligheter fremover med økologisk landbruk

21:10-21:30

Inspirasjonsbonde Hellek Berge «Med vekstskifte som gjødsel»
Økologisk landbruk uten husdyr/egne gjødselressurser»

Les mer om Felleskjøpet sin økologiske satsing her: https://www.felleskjopet.no/presse/nyheter/tar-til-orde-for-okologisk-satsing/


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag