Fellesforbundet møtte Vestfold Bondelag


Publisert: 20.08.2020

Fra Fellesforbundet i Vestfold, fra venstre Rolf Geir Hillestad, Silje Klemetvold og Torbjørn Hem

Langvarig samarbeid

Mandag 17. august møttes representanter fra Fellesforbundet og Vestfold Bondelag til dialogmøte på Grønt Fagsenter, Gjennestad. Som vanlig var det mye å snakke om. – Vestfold Bondelag og Fellesforbundet har beholdt den gode dialogen helt siden vi samarbeidet om å få allmenngjort tariffen for jordbruk og gartneri, sa leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller. Rolf Geir Hillestad og Torbjørn Hem fra Fellesforbundet er godt kjent med Bondelaget. Denne gangen hadde de også med en ny medarbeider, Silje Klemetvold. Fra Vestfold Bondelag møtte nestleder Silje Eckdahl og orgsjef Elin Røed i tillegg til fylkesleder Thorleif Müller.

Litt om Fellesforbundet

Fellesforbundet er det nest største forbundet i LO og det største fagforbundet i privat sektor. De har vel 140.000 medlemmer og organiserer ansatte innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant og innen bilbransjen i tillegg til flere andre, blant annet det de kaller “grønn sektor”. Tradisjonelt har skogsarbeidere, fjøsmestre, avløsere og gårdsarbeider vært organisert hos Fellesforbundet. Fellesforbundets formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår og inngår som en del av trepartssamarbeidet som omtales som “den norske modellen”.

NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) er et annet LO-forbund som Bondelaget samarbeider med. De organiserer ansatte i matindustrien. De som bonden er arbeidsgiver for, vil ofte være organisert i Fellesforbundet. I Vestfold er det mange bønder som er arbeidsgivere,  både i sesong og på helårsbasis. Dette gjelder spesielt innen grønnsaker, frukt og bær.

Felles mål

Bondelaget og Fellesforbundet har felles mål om ordnede lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i landbruket. Sammen kan vi bidra til at lover og regler blir forstått og etterlevd. Vi kan også jobbe sammen for regelendringer der det er behov for det. -Det må være enkelt for bonden å gjøre det som er rett! gjentar Thorleif Müller.

Nivået på minstelønnen i Jordbruks- og gartnerioverenskomsten er fastsatt etter forhandlinger mellom NHO Mat og landbruk og Fellesforbundet.

Årets sesong

På grunn av koronasituasjonen har det vært et stort fokus på utenlandske sesongarbeidere i landbruket. Bondelaget fortalte hvordan vi både har jobbet med å sikre tilgangen på de faste utenlandske arbeiderne, og hvordan vi har samarbeidet med NAV for å få sysselsatt norske permitterte og arbeidsledige. Thorleif Müller og Silje Eckdahl driver begge med bærproduksjon og har hatt flere nye arbeidere i år, også norske. De ba om forståelse for at også sesongarbeid krever kunnskap og erfaring, og at ingen bedrift kan bytte ut hele arbeidsstokken over natta.

Det har vært mangel på arbeidskraft i Norge i mange år. Mange næringer har blitt avhengig av utenlandske arbeidere. Dette ble veldig tydelig i år, og det gjør oss mer sårbare. På sikt bør vi sammen jobbe for å gjøre landbruket mer attraktivt slik at vi kan rekruttere norsk ungdom til næringa.

Veien videre

Fellesforbundet og Vestfold Bondelag ble enige om å fortsette den gode dialogen, og videreføre dette i hele Vestfold og Telemark. Sammen må vi sørge for god kunnskap om arbeidsavtaler, lønn, overtid og HMS. Slik det er i dag er det vanskelig for sesongarbeidere å organisere seg. Dette vi Fellesforbundet i Vestfold se på. Mange av utfordringene vi diskuterte er nasjonale tema. Fellesforbundet vil derfor ta initiativ til et møte med Fellesforbundet sentralt om “grønn sektor” og samarbeid med Bondelaget. Vi håper det kan bli muligheter for Vestfold Bondelag å delta.

Fra venstre Rolf Geir Hillestad, Silje Klemetvold, Torbjørn Hem, Thorleif Müller, Silje Eckdahl og Elin Røed
Fra venstre Rolf Geir Hillestad, Silje Klemetvold, Torbjørn Hem, Thorleif Müller, Silje Eckdahl og Elin Røed

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag