Felles jordvernuttalelse til ny transportplan


21.07.16. Arbeidet med ny nasjonal transportplan (NTP) er i gang. Jordvern Vestfold og alle landets jordvernforeninger og -allianser ber i en fellesuttalelse om at Samferdselsdepartementet tar hensyn til innstrammet jordvernmål og at det defineres nye og offensive virkemidler for å ta bedre vare på matjorda i den videre prosessen mot ny NTP for 2018-2029. De lister opp mange gode konkrete tiltak og eksempler i sin uttalelse.

Les mer på www.jordvern.noALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag