Felles buss fra Vestfold til Korn 2019


31.12.18 Prosjektet “Kornsatsing i Vestfold” har i samarbeid med NLR Innovasjon Osloregionen gleden av invitere til gratis buss for deltagere på Korn 2019. Dette seminaret arrangeres 14. – 15. februar på Quality Hotell Olavsgaard 2013 Skjetten. Korn 2019 blir arrangert for fjerde gang av NIBIOs avdeling for korn og frøvekster og Norsk Landbruksrådgiving. Målgruppen er hele kornbransjen; bønder, rådgivere, forskere, forvaltning og kornhandel.
-Vi setter opp felles buss og håper vi blir en gjeng fra Vestfold, sier Oddbjørn Rød i kornprosjektet.


Påmelding 

 

1) 

Du må først melde deg på selve konferansen med overnatting.

Gå til informasjon og påmelding hos NIBIO her. Påmeldingsfrist er 25. januar

 

2)

Deretter kan du melde deg på felles buss fra Vestfold. Denne er gratis, og kjørerute blir bestemt etter påmelding.

Meld deg på felles buss fra Vestfold her. Samme frist: 25. januar.

 

Du kan også ta kontakt med Vestfold Bondelag på 333 63200 eller prosjektleder Oddbjørn Rød på 920 39 093

 

 

Årets tema 

Vi kan nevne olje- og proteinvekster, høstkorn, plantehelse, såvare og klima/agronomi. Det er et variert program over to dager. Middag og overnatting gjør det mulig å få tid til faglig prat med kollegaer.

 Se detaljert program her 

 

Temaer som blir berørt på Korn 2019:

 

Olje og proteinvekster 

 • Forbrukertrender
 • Dyrkingspotensiale
 • Skadegjørere som klumprot og storknolla råtesopp

 Høstkorn 

 • Nye sorter i dyrking
 • Matkorn eller fôrkorn
 • Utfordrende markedsregulering
 • Dyrkingsstrategier

Plantehelse 

 • Måling av tørkestress og sjukdomsstress med N-sensor
 • Ugrassituasjon og tiltak etter 2018 sesongen

Såvare 

 • Såkornsituasjonen
 • Spirekraft og såmengder
 • Sopp og bakterier som kan ødelegge spireevnen

Klima / Agronomi 

 • Klima i endring. Hva kan vi vente oss
 • Modell for beregning av avlingstap ved tørke
 • Kornarter i tørkesomre
 • N-effekt av organiske gjødslingsmidler
 • Klimaeffekt av dyrkingstiltak

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag