Fare for spekulasjon


27.08.16 – De foreslåtte endringene i konsesjonsloven gir så store smutthull at loven mister sin funksjon! Dette sier leder og nestleder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller og Harald Lie, i en kronikk som har stått i flere Vestfoldaviser. De håper opposisjonen, regjeringens støttepartier og ikke minst grasrota i regjeringspartiene gjennomskuer dette forsøket på å fjerne en lov flertallet ønsker å beholde. Fylkestinget i Vestfold
behandler sitt høringssvar i et utvalgsmøte 7. september. Müller og Lie er tilfreds med at fylkesrådmannens innstilling avviser tre av de alvorligste endringene med begrunnelsen “muligheten for spekulasjon er såpass stor at endringen ikke anbefales”. Trykk “les mer” for å se hele kronikken.


Det er lov å prøve seg! 

Kronikk av Thorleif Müller og Harald Lie, leder og nestleder i Vestfold Bondelag

 

I Norge ønsker vi at matjorda skal bli brukt til å produsere mat. Vi ønsker at det skal være mulig for vanlige folk å eie og drive egen jord og skog. Derfor må den som skal kjøpe en landbrukseiendom søke om konsesjon. Dette er en enkel og grei sak dersom man oppfyller lovens intensjon.

 

Regjeringen foreslo først å fjerne priskontrollen som er en del av dette lovverket. Så foreslo de å fjerne hele konsesjonsloven. Ingen av delene er det politisk flertall for! Nå foreslår de endringer som kan virke ufarlige. Men i praksis kan disse endringene sette hele konsesjonsloven ut av funksjon. Det er lov å prøve seg, men vi forventer at dette gjennomskues!

 

Et av endringsforslaga er at det skal bli konsesjonsfritt å kjøpe jord som man har leid i minst fem år. Har en bonde leid nabojorda i fem år, kan det være en god løsning at han kan få kjøpt den på en enkel måte. Problemet er at når det blir enklere for nabobonden, blir det også enklere for alle andre! Et konsesjonsfritt salg vil si at ingen myndighet kan hindre salget, uansett pris eller kjøpers hensikt.

 

Vi vet at det er attraktivt for personer eller selskap å investere i eiendom, og det er naivt å tro at ikke jord vil bli kjøp opp som langsiktig investering, spesielt i våre sentrale områder. Fem år er kort tid i et slikt perspektiv. Å gå omveien om en fem års leieperiode vil ikke hindre de som virkelig vil ha kloa i attraktive arealer.

 

Det forplikter å eie matjord i Norge. Lokalt og personlig eierskap er viktig. Skal driveplikt og jordlov oppfylles, må det være juridiske personer som kan ansvarliggjøres. Noe helt annet er det med et leieforhold. Det er vanlig i Vestfold at bøndene organiserer matproduksjonen i ulike selskapsformer, som DA, SA og AS. Vi har derfor flere selskap som leier jord. Skal disse nå kunne kjøpe jord de har leid i fem år? Eierskap i et AS kan raskt endres og fragmenteres.
Vi har eksempler på suksessbedrifter i Vestfoldlandbruket der matvarekjedene gjerne vil inn på eiersiden. Rema AS eier nå 95% av Stange Gårdsprodukter AS (tidligere Stangekylling) og Norgesgruppen eier 49% av Grøstadgris AS. Vestfold Bondelag har ingenting imot oppkjøpene av disse veldrevne bedriftene, men vi ønsker ikke at matjords skal inngå i handelen.

 

Dette er bare en av endringene som er foreslått, men den alene gir et smutthull så stort at konsesjonsloven mister sin funksjon. Det er lov å prøve seg – og det gjør regjeringen til fulle! Det er ikke politisk flertall for å fjerne konsesjonsloven, og det må regjeringen respektere. Vi har tro på at opposisjonen, regjeringens støttepartier og ikke minst grasrota i regjeringspartiene gjennomskuer dette forsøket på en avskaffe en lov flertallet
ønsker å beholde.

 

Her bygges det ned matjord på Revetal

 

Det har vært flere innlegg om konsekvensene av endringene. Økonomirådgiver Ole Christen Hallesby har en oppskrift på hvordan man kan skaffe seg attraktive arealer nær en storby. Dette krever selvfølgelig endel kapital.

Les “Slik blir det store smutthullet” hos Landkreditt Bank

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag