Fakta om landbruket i Vestfold


Vestfold har ca 420 000 dekar fulldyrka jord og er det fylket som har størst andel dyrka jorda – ca 20 % av totalarealet. Gunstig klima og jordsmonn gjør Vestfold til «grøntfylke» med stor bær-, grønnsaks- og potetproduksjon. Fylkets produksjon av matkorn, proteinvekster og engfrø har også stor nasjonal betydning


Vestfold har ca 420 000 dekar fulldyrka jord og er det fylket som har størst andel dyrka jorda – ca 20 % av totalarealet. Gunstig klima og jordsmonn gjør Vestfold til «grøntfylke» med stor bær-, grønnsaks- og potetproduksjon. Fylkets produksjon av matkorn, proteinvekster og engfrø har også stor nasjonal betydning.

 

Fylkesmannen i Vestfold har samlet statistikk for ulike temaer innen jordbruket i et eget excelark som stadig oppdateres. Her finner du både fylkesvise tall, men statistikken kan også hentes ut på kommunenivå.

NB! Vi gjør oppmerksom på at tallene er hentet fra produksjonssøknadene. Hvis en bonde fra f.eks Nøtterøy leier et jorde på 100 dekar i Tønsberg, vil dette arealet telles med i Nøtterøys jordbruksproduksjon og ikke i statistikken for Tønsberg.

 

AgriAnalyse har dessuten laget kommuneark med litt fakta om verdiskapingen fra landbruket i hver Vestfoldkommune. Disse kan lastes ned på Vestfold Bondelags side “Landbruket i Vestfold”

 

Flere data finnes her:

Statistisk Sentralbyrå       Landbruksdirektoratet


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag