Fagskoletilbud innen entreprenørskap


05.05.15. Fagskolen innlandet tilbyr i samarbeid med Hvam videregående skole et nytt fagskoletilbud innen entreprenørskap i landbruket. Studiet starter opp i løpet av september 2015 og er samlingsbasert og næringsretta. Det skal foregå på deltid over 2 år. Målgruppa er bønder og framtidige bønder og rådgivningstjenesten i landbruket. Vil du lære mer om hvordan du utvikler gode ideer til framtidsretta næring,
enten på egen gård eller som rådgiver, er studiet aktuelt for deg. Søknadsfrist 10. juni.  Fagskoleutdanning Natur- og kulturbasert entreprenørskapALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag