Fagsamling om treskerrengjøring torsdag 5.november


04.11.15. Hønsehirse er i rask spredning i Vestfold. God treskerreingjøring reduserer faren for spredning av både hønsehirse og floghavre. Møt opp hos Jon Petter Helgestad i Holmestrand og få demonstrert hvordan en går fram for å få en riktig reingjort tresker.

Les mer hos NLR VikenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag