Fagmøte Tidligpotet


Sted: NIBIO avd Landvik i Grimstad

Målgruppe: Produsenter av tidlige poteter


I samarbeid med NLR Agder, NLR Rogaland og NLR Øst arrangerer vi (NLR Viken) et fagmøte for tidligpotet dyrkere på Landvik i Grimstad.

Tidsplan

10.00: Kaffe

        Tema forsøksresultater

10.15: Setteavstand/groer/høstetid Solist, Erling Stubhaug NIBIO

10.45: Frostsikring med fiberduk og /eller vanning, Sigbjørn Leidal

11.15: Pause

11.30: Bekjemping av svartsøtvier i potet under plast, Sigbjørn Leidal

12.00: Lunsj

        Tema nematoder

12.45: Frittlevende nematoder, hvilke skader gir de, og hva påvirker skadeomfanget?  Siri Abrahamsen

13.15: Hva innebærer bransjestandard PCN for tidligpotetdyrkere? Borghild Glorvigen og Arne Vagle

13.45: Pause

Tema sorter, marked og omsetning

14.00: Erfaring med dagens sorter i produksjon og pakkeri, Knut Salve Lunden og Fredrik Bakke

14.30: Tidligpotetens status og utfordringer i markedet, Trygve Kirkerød

15.00: Erfaringsutveksling mellom produsenter og pakkerier i tidligområdene.

15.30: Takk for i dag

Møteavgift (inkl lunsj): kr 200

Påmelding innen 15/2 til siri.abrahamsen@nlr.no el 94840250


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag