Fagmøte om problemugras i vekstskifte, organisk innhold i jord og å håndtere leiejord 7. mars


08.02.17. Tirsdag 7. mars inviterer NLR Viken til dagskurs med følgende innhold: Jordnære og praktiske utfordringer med løsninger mht problemugras i jordbruket vil omtales. Det vil også bli innlegg om hvordan en kan øke det organiske innholdet i spesielt stiv leirjord og sandjord. Leiejordsproblematikk berøres også med flere tips om hva en skal være oppmerksom på når en går inn på “andres” jord. Møteavgift kr
900,- (elever på Gjennestad gartnerskole går gratis!). Påmelding innen onsdag 1. mars til lars-arne.hogetveit@nlr.no / 900 43 386

Last ned fullt program herALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag