Fagmøte om mekanisk ugraskontroll i åkerkulturer, 1. februar i Stokke


Ugrasmøte

Tid:      
Onsdag 1. feb. kl 18-21.00

Sted:    
Gjennestadtunet 85, Stokke (Grønt Fagsenter)
 


Les mer https://viken.nlr.no/kalender/mekaniskugraskontroll/


Møtet er gratis. Påmelding til innen mandag 30.1 kl 16. til Silja
Valand:
silja.valand@nlr.no
/mobil 900 89 399 eller til Kari Bysveen: kari.bysveen@nlr.no / 413 73 808


 

Ugras kan forårsake store avlingstap i åkerkulturer. Økologisk er man helt avhengig av en god mekanisk kontroll. Glyfosat har også en uviss fremtid i norsk (og internasjonalt) konvensjonelt landbruk. Kunnskap om mekanisk ugraskontroll og integrert landbruk kan bli avgjørende for korn- og grønnsakproduksjonen i løpet av få år.

Vi ønsker at så mange som mulig skal ha den kunnskapen de trenger for å ha en tilfredsstillende mekanisk kontroll i sin åkerkultur.

Vi inviterer derfor til fagmøte med den svært dyktige ugrasforskeren Lars Olav Brandsæter.  Nylig har han avsluttet sin del av et 3-årig forskningsprosjekt hvor formålet var å finne ut mer om kontroll av alle typer ugras i økologisk produksjon. Han har jobbet mye sammen med Kjell Mangerud, Høgskolen i Hedmark,  i prosjektet. Mye ny kunnskap har kommet frem og vi ønsker å presentere dette for alle som ønsker å vite mer om mekanisk kontroll av ugras. I prosjektet har hovedfokus vært på korn, men ugrasbiologien og tiltaka er minst like aktuell for grønnsaksprodusenter.

 

Program:

18.00               Velkommen v/Silja Valand, NLR Østafjells

18.05               Ugrasregulering i korn. Ny kunnskap fra det avsluttede 3- årige prosjektet ØKOKORN             

                         Ugrasharving, radrensing, kontroll av rotugras, ugrasbiologi v/Lars Olav Brandsæter   

19.00                Pause og en matbit

19.30                Lars Olav Brandsæter fortsetter

                           Hvilke løsninger for ugraskontroll ser vi komme i fremtida? Litt om robotteknologi etc

20.15                 Spørsmål og diskusjon

20.30                 Hønsehirse i økologisk produksjon, – kan vi handtere dette? v/Kari Bysveen, NLR Viken

20.50                 Oppsummering og spørsmål

21.00                 Slutt og vel hjem 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag