Fagmøte om korn i regi av Borre og Undrumsdal Bondelag


28.03.18 Borre og Undrumsdal Bondelag arrangerte tirsdag 13. masr en åpen fagkveld om korn. Dette er et tiltak i Vestfold Bondelags prosjekt “Kornsatsing i Vestfold”. 17 personer møtte opp når kvelden startet med omvisning på Moskvil korn- og frørenseri. Eier Hans Olav Moskvil  (bilde) ga de fremmøtte en fin omvisning hvor han forklarte om renseprosessen og renseriets snart 100 årige historie.


Kornmøte Borre og Undrumsdal 130318 Moskvil og Rød

Det var først omvisning på Moskvil Korn- og frørenseri. Her orienterer Hans Olav Moskvil og Oddbjørn Rød som er prosjektleder i “Kornsatsing i Vestfold”.

Kornmøte Borre og Undrumsdal 130318 Interesserte tilskuere

Interessen var stor blant de frammøtte

Kornmøte Borre og Undrumsdal 130318 Torgeir Tajet foredrag

Etterpå var det samling på Nykirke bygdehus hvor Oddbjørn Rød orienterte om prosjektet Korn i Vestfold før Torgeir Tajet fra NLR Viken holdt et lærerikt innlegg om drenering.

 

Takk til Jan-Einar Apeness for bilder og tekst.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag