Fagmøte med juletallerken for medlemmer i NLR Viken


Medlemmer i NLR Viken
inviteres til det tradisjonelle fagmøtet med juletallerken. Møtet holdes i kantina på Gjennestad Gartnerskole. Kaffe fra kl 18.00,
fagprogram fra kl 18.30

Programmet blir som tidligere,
bilder og tabeller med årets forsøksresultater og erfaringer i korn, oljevekster,
åkerbønner og eventuelt også litt på frø og annet.

Mer info sendes til medlemmene.

Påmelding innen fredag 30.november.
Møteavgift.

john.ingar.overland@nlr.no eller på telefon 958 80 143

ingvild.evju@nlr.no eller på tlf. 911 07 825ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag