Fagmøte jord


Fagmøte jord – 29.nov. Kl. 10:00 –ca. 14:30, på Gjennestad Gartnerskole.

God jordstruktur er viktig for alle gardbrukere.

Foreløpig program: 

Hugh Riley fra Nibio har jobba med jord i en mannsalder i NIBIO. De siste åra har han jobbet med lagelighetsmodellen. Han vil også fortelle om betydningen av organisk materiale i jord.

En gardbruker som forteller om sine tiltak for å ta vare på jordstrukturen.

Kort oppsummering av agronomiprosjektet i Vestfold, hvor vi bl.a har utført en del registreringer av jordstrukturen

 

Kaffe/kake fra 9 45

Åpent og gratis, men av hensyn til mat kreves påmelding til Kari.bysveen@nlr.no 41373808 innen fredag 25.nov kl 12 00ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag