Fagmøte jord 29.11. på Gjennestad


24.11.16. Kjøring og jordarbeiding på ulagelig jord har negative konsekvenser på avlingsnivå på lang sikt. Driftsenhetene blir stadig større, og muligheten for å være på feil jorde til feil tid blir større.

Gode råd er dyre – men den 29.nov kan du faktisk få dem helt gratis. Hugh Riley fra Nibio holder foredrag om lagelighetsmodellen. Her anslår man str på redskap ut fra man bør ha for å rekke over på gardens jordart i våronna. Bjørge Madsen fra Skjærgaarden gartneri, forteller om hva de gjør for å bedre jordkvaliteten på sin gard. De har i flere år drevet med og brukt kompost, ulike fangvekster, og nytt av året
er biokull. 


Fagmøte jord – 29.nov. Kl. 10:00 – 14:30, på Gjennestad Gartnerskole (rom Amfi)

 

God jordstruktur er viktig for alle gardbrukere.

10.00:     Kort oppsummering av aktivitet i agronomiprosjektet i Vestfold.

10.30:     Hugh Riley har jobba med jord i en mannsalder i NIBIO. “Lagelighetsmodellen» viser bl.a. hvordan lageligheten i våronna påvirker avlingene. Nedre plastiske grense, dvs når jorda deformeres ved belastning er når vanninnholdet er ved 90% av feltkapasiteten. 90% av feltkapasitet defineres som når vannet slutter å renne i grøftesystemet. Bearbeides jorda før dette, er det negativ avlingskonsekvens.

13.00:     Betydningen av organisk materiale i jord. Riley fortsetter.

12.15:     Lunsj

13.45:     Skjærgaarden gartneri i Åsgårdstrand har i flere år laga og brukt kompost, samt brukt fangvekster. De ser gode resultat på jordkvalitet og plantehelse. Nå starter de opp et biokullanlegg. Bjørge Madsen forteller om erfaringene.

14.15: Oppsummering og vel hjem.

 

Kaffe/kake fra 9.45 

Åpent og gratis, men av hensyn til mat kreves påmelding til Kari.bysveen@nlr.no 41373808 innen fredag 25.nov kl 12 00 

 

Traktor med plog. Bilde fra NLR Viken.Jordstruktur og plog. Bilder fra NLR Viken. 

Med vennlig hilsen

Kari Bysveen

Rådgiver grovfôr, jord og jordarbeiding, økologisk, Norsk Landbruksrådgiving Viken


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag