Fagmøte for svineprodusenter


Nortura arrangerer fagmøte for svineprodusentene sine på anlegget i Tønsberg

Tema:

“Våtfôring til gris, muligheter og utfordringer”

ved professor Tore Framstad, NMBU

og “Fra fødsel til slakt: Hva slags smågris er akseptabel, og hva må slaktegrisprodusentene gjøre?” ved Maria Stenklev, veterinærkonsulent

 


Påmelding innen 19. mars til Medlemssenteret:      tlf. 800 33 227

 

Det serveres lunsj.

 

Velkommen!

For mer info – se egen invitasjon her:


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag