Fagmøte biogjødsel. Løsninger for lagring og spredeteknikkk


Greve Biogass AS arrangerer fagmøte med tema lagrings – og spredeteknikk for biogjødsel på Melsom Videregående skole.


Representanter for leverandørbransjen vil være tilstede og det vil bli god tid til å snakke med disse. Det vil bli to faglige innlegg i løpet av kvelden. Enkel servering.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag