Fagkveld Plantekultur, åpent møte for alle kornprodusenter


Åpent møte med foredragsholdere fra Strand-Unikorn, NLR Viken og
Traktorhuset. Spennende temaer for alle korndyrkere!
Sted: Norgesfôr Vestfoldmøllene avd. Borgen, Andebuveien 674.
Møterom i 3. etg.

Arrangør Norgesfôr Vestfoldmøllene AS.  

Se innbydelsen på vår hjemmeside HER


Program:
Jostein Fjeld, plantekultursjef Strand Unikorn

  • Sortsmateriell og tilgang
  • Kan du bli en fremtidig såkorndyrker?

Jon Ingar Øverland, NRL Viken

  • Hvorfor øker ikke kornavlingene?
  • Dyrkningsteknikk, jordstruktur

Rolf Fevang, Traktorhuset A/S, Stokke

  • Nyheter på redskapsfronten
  • Er grubben på vei inn igjen?

Enkel servering

Trekning blant de frammøtte av en bålpanne fra Espegard.

Velkommen!

Hans Jørgen Haug                                              Thor Anton Hansen
Leder faghandel                                                      Fagkonsulent


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag