Fagkveld om korntørker.


Publisert: 06.11.2021

Ulike forhold som større variasjon i været, og større utfordringer knyttet til å få levert kornet raskt til mottak/mølle, har ført til større interesse for bygging av nye korntørker og oppgradering av eksisterende tørkeanlegg. Dette var bakgrunnen for at Kornprosjektet i Telemark arrangerte fagkveld om korntørker onsdag 3. november. Fagkvelden var delt i en bolk som foregikk på gård og en bolk inne med en grundig gjennomgang av ulike problemstillinger knyttet til bygging og drift av korntørker.

 

 

Plantørke hos Christian Ramberg på Uvdal i Bø.
Plantørke hos Christian Ramberg på Uvdal i Bø.
Fra tørkehuset på Uvdal som rommer varmluftstørke og siloer.
Fra tørkehuset på Uvdal som rommer varmluftstørke og siloer.

Fagkvelden startet hos Christian Ramberg på Uvdal i Bø. Christian driver med korn, oljevekster, åkerbønner og frø i tillegg til eggproduksjon og utleie av stallplasser. Garden ble rammet av en omfattende brann i 2016. Etter brannen er det reist ny driftsbygning og redskapshus som blant annet rommer plantørke og varmluftstørke for korn. Christian gav en grundig orientering om anlegget og erfaring med anlegget etter noen sesongers bruk. Hans konklusjon er at både plantørka og varmluftstørka fungerer godt og at det er et anlegg som er enkelt å bruke. Det er et imponerende tørkeanlegg og det var mange spørsmål fra de fremmøtte.

 

Svein Ånestad fra NLR Østafjells holdt et grundig og engasjerende innlegg om ulike løsninger for korntørker.
Svein Ånestad fra NLR Østafjells holdt et grundig og engasjerende innlegg om ulike løsninger for korntørker.
Det møtte i alt 17 engasjerte kornprodusenter på fagkvelden.
Det møtte i alt 17 engasjerte kornprodusenter på fagkvelden.

Fagkvelden fortsatte på Bø Hotell hvor rådgiver i NLR Østafjells, Svein Ivar Ånestad foredro om ulike løsninger for korntørker, – fordeler og ulemper ved de ulike løsningene. Ånestad gav uttrykk for at det er en rekke forhold som spiller inn ved en avgjørelse om gårdbrukeren skal investere i korntørke eller ikke. Forhold som påvirker valget er blant annet:

  • Størrelse på drifta
  • Avstand til mottaksanlegg
  • Lokalt klima – mulighet for tidlig høsting og direktelevering
  • Mulighet for effektiv innhøsting
  • Hva en dyrker (mathvete, oljevekster, erter, bønner, frø)
  • Mindre stress i innhøstingssesongen

Svein Ivar Ånestad gav en grundig innføring i fordeler og ulemper ved både varmluftstørker og plantørker. Han brukte og noe tid på mobiltørker og planlager. I sitt innlegg la han blant annet vekt på at varmluftstørker er spesielt aktuelt hvis det dyrkes mye hvete, og/eller det er en omfattende kornproduksjon på bruket. Varmluftstørker gir god mulighet for automatisering og leielagring, og løsningen skjermer kornet for fugl, gnagere og insekter. Varmluftstørker innebærer imidlertid ofte ganske store investeringer.

Plantørker/kaldluftstørker vil i mange tilfeller være den beste løsningen for mindre og mellomstore kornbruk. Røreverk for plantørker muliggjør tørking i større høyder enn tidligere. Ånestad brukte og noe tid på tørkeløsninger uten å bygge tørkehus, – en løsning som reduserer investeringskostnaden.

Det møtte i alt 17 kornprodusenter på fagkvelden, og det var mange som hadde spørsmål og kommentarer.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag