Fagkveld om beiterett og gjerdeplikt, Gjennestad


Hvilke rettigheter og plikter har jeg som har dyr på beite?

Foredrag ved advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabel Daling. Lokale eksempler.

Spørsmål og dialog.

Mer informasjon kommer.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag