Fagdag om gris


19.06.17. Nortura og Norsvin Buskerud/Telemark og Vestfold arrangerte fagdag  

på Gjennestad den 12. juni. Ca 45 medlemmer og støttespillere møtte frem for å høre mer om dagens tema: SPF.


Publikum på fagdag om SPF gris

Først for våre mer uinnvidde lesere. SPF står for spesifikk patogen frihet. Dette innebærer at dyrene i en SPF-besetning er fri for definerte sjukdomsfremkallende mikrober (patogener). Grisene i SPF kjerne- og formeringsbesetninger testes årlig for de ulike mikrobene. Smågrisselgende bruksbesetninger testes annethvert år. (Kilde Animalia)

 

Olav Eik-Nes

Olav Eik-Nes fra Norsvin SA dro opp de store linjene, og så SPF fra et globalt perspektiv. Han ser 4 stabbesteiner hvor SPF er innom; Mat, Klima, Helse og Energi.

 

Odd Magne Karlsen fra Nortura

Odd Magne Karlsen fra Nortura konkretiserte deretter hva en SPF-gris egentlig er – den er slett ikke fri for bakterier. Noen svineprodusenter er faktisk SPF uten å vite det. Dokumenterbar frihet fra APP, Dysenteri, Nysesjuke og Skabb er saken. Saneringsmetoder ble gjennomgått og diskutert – det finnes flere veier til Rom.

 

Grillmaten inne

I år ble den tradisjonelle grillmaten inntatt i kantina på grunn av øsende regn, men det la ingen demper på stemningen; Grillmat fra Nortura og brus fra Felleskjøpet fikk bein å gå på.

 

Håvard Ringnes, en av bøndene som har lagt om til SPF

Etter mat og prat, kom rosinen i pølsa for mange;

En som har lagt om til SPF; Håvard Ringnes. Han gikk grundig igjennom drifta og omleggingen, og det var mange spørsmål. Oppsummert så mente han at det praktiske var overkommelig – og var klar på at han “ville gjort det igjen” – noe som jo kan virke betryggende.

 

Hans Harald Kirkevold og Solfrid Revfem

Hans Harald Kirkevold og Solfrid Revfem ledet seansen.

 

De fremmøtte mått til og med synge en sang

For noen år siden fikk Odd Norstoga fram landeplaget “Grisen står og hyler”. Mandag kveld måtte også grisebøndene i distriktet trå til i felles sang. Ingenting å utsette på stemningen!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag