Fagdag for svineprodusenter


23.06.19. Tidligere denne måneden inviterte Norsvin Vestfold og Nortura svineprodusentene til fagdag på Gjennestad Gartnerskole. Innledere var Audun Skomsøy, Eli Gjerlaug-Enger og Maria Stenklev.  De hadde fokus på dyrevelferd, sykdomsforebygging og smitteforebygging.


Fagdag 030619. Norsvin og Nortura. Audun Skomsøy

Fremover blir det enda mer fokus på dyrevelferd i svineproduksjonen, og Nortura kommer til å kjøre en obligatorisk møteserie til høsten. Audun Skomsøy framholdt at en viktig del av god dyrevelferd er å ha frisk gris! Og pass på den generelle smittebeskyttelsen!

 

Fagdag 030619. Norsvin og Nortura. Maria Stenklev

Maria Stenklev snakket om den “nye” grisen, det er en friskere og mer robust gris – men også en mer krevende gris.

 

Fagdag 030619. Norsvin og Nortura. Eli Gjerlaug-Enger

 Eli Gjerlaug-Enger tok for seg grisen i et klimaperspektiv. Med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftmål –  hvordan ligger den an? Svaret er: svært bra. Avl og bedre drift har redusert klimagassutslippene med 30% over 60 år. Grisen spiser korn.

 

Fagdag 030619. Norsvin og Nortura. Deltakere

45 personer fra nær og fjern hadde funnet veien til Gjennestad for årets fagdag.

 

Takk til Tone Sæter for tekst og bilder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag