Fagdag for svineprodusenter på Gjennestad


Norsvin Buskerud, Telemark og Vestfold inviterer i samarbeid med Nortura til fagdag på Gjennestad gartnerskole i Stokke.


Det blir foredrag om fôring av den nye grisen – fra avvenning til slakt, LA-MRSA og VAK i praksis.

Foredragsholdere er Peer Ola Hofmo, Margareth Fosseng og Harald Bøhnsdalen.

De blir servert grillmat, kaffe og wienerbrød!

Velkommen

Mvh Norsvin VBT og Nortura


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag