Fagdag for svineprodusentene


18.06.14.  Årets fagdag i regi av Nortura og Norsvin Buskerud/Telemark/Vestfold på Gjennestad hadde et solid faglig program hvor både økonomi, helse og markedssituasjonen sto i fokus. Strålende høyonn-vær til tross møtte 40 svineprodusenter og støttespillere fra de tre fylkene.


Kristian Hotvedt og Torill Kure ønsket velkommen og fortalte litt om hva som skjer i Norsvin før de ga ordet til Peder Skåre fra Landkreditt. Han anbefalte å ikke slå seg til ro med tanken om at «nå må vi snart få fred». Skal en ha noe i bransjen å gjøre må en følge med på hvordan det går med drifta. Det er et tankekors at kun 4 av 10 produsenter er med i In-Gris. Enda færre har driftsregnskap!
Begynn å bruke regnskapet/regnskapsføreren din, slik at du kan justere kursen i god tid. Han rådet blant annet alle til å føre regnskapet 4 ganger pr år.

 

Norsvin. Fagdag 16.06.14. Peder Skåre

Peder Skåre fra Landkreditt. 

 

 

Veterinær Kasper B. Horn fokuserte på noe som også i høyeste grad har med drift og økonomi å gjøre – svinehelsa. I den senere tid har det vært mest fokus på APP og MRSA. Han etterlyste en mer helhetlig fokusering fra Helsetjenesten for svin. Hvordan forebygge? Her må vi blant annet se på miljøet – sørge for stabile rutiner. Kan det være aktuelt med vaksinering? Kasper tok også for seg vaksinering generelt
– vær obs på det «immunologiske vakuum» e/ 5 – 5,5 mnd alder. Pass på at en ikke vaksinerer ungpurkene ved 4 – 4,5 mnd alder – den vaksinen vil kun bufre den passive immuniteten.

 

Norsvin. Fagdag 16.06.14. Kasper B Horn og Torill Kure

Kasper B. Holm og Torill Kure 

 

Torill Kure fortalte litt om hvordan det er når besetningen blir rammet av MRSA. Noe muntrere var innlegget til Jacob Simonhjell fra Nortura – det lysner litt med tanke på forbruket av svinekjøtt – opp 6 % i forhold til samme tid i fjor. Han tok for seg markedet, prisutvikling og prognoser framover. Han rundet av med et lønnlig håp om at vi kanskje kan komme opp mot målpris 1. halvår neste år?

 

Norsvin. Fagdag 16.06.14. Jacob Simonhjell

Jacob Simonhjell 

 

Årets herlige Gilde-grillmåltid ble inntatt i det grønne, og servert av de glade veteraner Gunnar Oseberg og Jacob Rustan.

 

 

Norsvin. Fagdag 16.06.14. Lunsj i det groenne

 

Norsvin. Fagdag 16.06.14.. Terje Nilsen mfl

 

 

Takk til Tone Sæter for bilder og tekst.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag