Færre timar i jordbruket


08.01.14. I alt vart det utført 88,3 millionar timar arbeidsinnsats i norsk jordbruk frå 1. mars 2012 til 28. februar 2013. Det er 6,2 millionar færre timeverk enn tre år tidlegare Det syner førebelse tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).I perioden 2010 til 2013 blei den årlege arbeidsinnsatsen i jordbruket redusert med gjennomsnittleg 2 prosent per år. Det er om lag halvparten av gjennomsnittleg årleg nedgang i føregåande
treårsperiode. I Vestfold ble det utført 3178000 timer totalt. Av dette var 1378000 timer innleid.

Mer hos SSBALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag