Færre melkekuer – men like mye melk


21.11.14.  Flere lokalaviser har denne uka hatt oppslag om nedgangen i antall melkebønder i Vestfold.  For eksempel i Sandefjords Blad.  Mona Olsrød hos Fylkesmannens Landbruksavdeling sier at utviklingen i Vestfold er den samme som vi ser over hele landet. Det blir færre bønder og større enheter. Samtidig er det slik at kuene melker
mer enn før. Dermed trengs det færre dyr for å opprettholde produksjonen. Styremedlem i Vestfold Bondelag, Elisabeth Irgens Hokstad er blitt intervjuet om saken i NRK Vestfold.  Hun fikk med mange svært gode poenger i intervjuet i NRK Vestfold (velg innslag nr 2 “Halvering av melkebønder).ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag