Færder nasjonalpark full av plantegenetiske ressurser


02.08.14. I tillegg til frø i genbank, bør nytteplanter bevares på sine naturlige voksesteder. Og hva er da bedre enn å bevare dem i allerede vernede områder, spesielt når disse er så rike på genressurser som Færder nasjonalpark?

Les mer på Skog og LandskapALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag