Få med deg spennende markdager til tirsdag om fangvekster og drenering


14.10.17. Førstkommende tirsdag arrangerer NLR Viken to markdager i Larvik. På formiddagen er det fokus på fangvekster etter tidligproduksjon hos Henrik Berg i Helgeroa. Etter lunsj vil forsker Atle Hauge fra NIBIO vise fram et dreneringsfelt med utprøving av ulikt filtermateriale hos Bjørn Lund i Tjølling. Alle er velkommen!


Markdag – fangvekster 

Tirsdag 17. oktober kl 9-11 hos Henrik Berg, Søndersrød Gård i Helgeroa (Helgeroveien 1104) 

Ansvarlige: Torgeir Tajet og Siri Abrahamsen 

 

Her ser vi på ulike fangvekster som ble sådd 13. juli på areal hvor det hadde vært tidlig gulrot. Vi vurderer og diskuterer effekten/ nytteverdien av de ulike vekstene (hindre næringslekkasje, ta vare på jorda, bedre jordkvaliteten, sanere sykdommer/ skadedyr mm). Feltet ligger langs gårdsveien opp mot gården, se bilder under her.

Kaffe og “biteti”.

 

Link til fagartikkelen “Fangvekster – et columbi egg?”

 

Velkommen! 

                               
Fangvekster Foto NLR Viken

  

     

Markdag – Drenering 

Tirsdag 17. oktober kl 12-14 hos Bjørn Lund, Skallebergveien 243 / 3280 Tjølling 

Forsker Atle Hauge fra NIBIO har etablert et dreneringsfelt med utprøving av ulikt filtermateriale hos Bjørn Lund i Tjølling.

 

I feltet er det lagt dreneringsrør dekket med henholdsvis sagflis og sand og teppefilterrør. Tilsvarende felt ble etablert i Fredrikstad for 4 år siden.

Vi diskuterer filtermateriale og annet vedrørende drenering. Blant annet vil Torgeir Tajet, NLR Viken orientere mer om avskjæringsgrøfter, lukkinger og erosjon.

 

Her er link til et foredrag Tajet har holdt om drenering tidligere


Velkommen! 

 

Arr.: Et samarbeid mellom Nibio, NLR Viken, Fylkesmannen 

 

NLR Viken arrangerte markdag hos Ole Tala

Her fra markdag om grøfting i 2015.

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag