Få med deg fredagens jordvern-markering i Oslo


30.11.15. Førstkommende fredag 4. desember blir det markering av matjordas betydning i Norge når de norske jordvernforeningene, NIBIO og Bondelaget går sammen om en større markering på Eldorado bokhandel i Torggata i Oslo. Dit kommer både forskere, interesseorganisasjoner, politikere og personer som er synlige i samfunnsdebatten. Det er noen ledige plasser hvis du ønsker å melde deg på.


Året 2015, som snart er omme, er FNs jordår og 5. desember verdens jorddag. FN har valgt å gi jorda et eget år for å øke bevisstheten om jorda og få fram hvor mye den betyr.

– Vi ønsker å vise både hva jordmonn er og hvilken betydning den har for mennesker. I tillegg vil vi også ha fokus på det politiske rammeverket som ligger til grunn for hvordan vi forvalter jorda i Norge i dag, sier leder for Jordvernforeningen i Akershus, Øyvind Kjølberg, som er initiativtaker for arrangementet.  

 

– Innleggene vil gi ulike perspektiv på betydning av jord for Norge i dag, og hvordan vi best kan utnytte den i framtida. Politikerdelen av programmet vil blant annet handle om arbeidet som er gjort med en ny nasjonal jordvernstrategi på Stortinget, sier han. 

Jordas betydning vil øke

Øyvind Kjølberg

 Øyvind Kjølberg, leder i Jordvern Oslo og Akershus  

 

Mye matjord blir omdisponert til andre formål enn å produsere mat i Norge i dag. Å lage ny jord tar tusenvis av år. Altså er ikke teknologi og effektivisering alene nok til å brødfø en voksende befolkning. I forrige gikk næringskomiteen på Stortinget inn for en styrking av jordvernet i Norge. Politikerne vil redusere den årlige maksgrensen for omdisponering av jord fra dagens 6000 dekar til 4000 dekar.

 

-Dette arbeidet gjør temaet jord veldig aktuelt nå. Jorda er grunnlaget for den maten vi spiser, men kan også spille en viktig rolle når vi nå skal dreie norsk økonomi vekk fra oljen til mer bærekraftige næringer. Dette er spørsmål som vi ønsker å få belyst, sier Kjølberg.

 

Arrangementet varer fra kl.11.00 til 14.30 på Eldorado bokhandel.

 

Det er begrenset med plasser, men det er fortsatt mulig å melde seg på her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag