Europas bønder ser til Norge for å få mer makt i verdikjeden


31.01.19. I Norge eier bøndene en tredjedel av norsk matindustri. Det er en situasjon mange utenlandske bønder misunner dem. Nå vil europeiske bønder lære av de norske samvirkebøndene. Bønder over hele Europa er i gang med et stort prosjekt (BOND) der målet er å fremme samarbeid og styrke bønders innflytelse på markedet og i politikken. Norsk Landbrukssamvirke er blitt
invitert som en partner inn i prosjektet.  Les mer på landbruk.noALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag