Etablering av nettverk for andelslandbruk i Vestfold


28.11.16. Det pågår et arbeid med å danne nettverk blant de etablerte andelsgårdene i Vestfold. Ønsket er at et slikt nettverk skal både hjelpe eksisterende andelsgårder til å løse felles utfordringer, men at det også skal bidra til å støtte etablering av nye andelslandbruk i fylket. Første fylkessamling gikk av stabelen 27.10.  Neste samling blir i januar 2017 med workshop ledet av gartner Tom Harald
Eckell, der man i fellesskap skal jobbe frem en produksjonsplan for grønnsaker i 2017.

For mer informasjon: Kari Mette Holm, fmvekmh@fylkesmannen.no/ 33 37 23 67 . Les mer hos Fylkesmannen.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag