Et viktig arbeidsår for Bondelaget


Publisert: 05.09.2022

Uttale vedtatt av styret i Vestfold og Telemark Bondelag 30.08.2022:

Bondelagets største og viktigste jobb denne høsten er å få til et Stortingsvedtak om et nytt inntektsmål for landbruket. I regjeringsplattformene er vi lova en forpliktende og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Den planen må oppfylles, – nå er vi utålmodige!

Bønder må ha mulighet til å ha en inntekt som andre. De fleste er enige i at vi bønder bør få en rettferdig betaling for maten vi produserer. Men hvor mye tjener egentlig en bonde? Vi har hatt et system der vi sammenligner inntekta fra år til år, men vi beregner ikke hvor mye en bonde tjener i forhold til andre. Dette skal nå endres. Et ekspertutvalg, kalt Grytten-utvalget, skal levere sin rapport 1. oktober. Den viktigste jobben for utvalget er å finne en metode for å kunne sammenligne næringsinntekt i jordbruket med lønnsinntekter, men utvalget skal også vurdere andre ting, som avkastningskrav på egenkapital og hvordan leieutgifter skal håndteres i beregningene.

Grytten-utvalget er viktig. Vi er avhengig av å kunne måle nivået på inntektene i landbruket dersom vi skal kunne måle hvor stort inntektsgapet er. Likevel, uansett hva Grytten-utvalget sier om målemetoder, er det et Stortingsvedtak om inntektsopptrapping som vil avgjøre om det blir gode jordbruksoppgjør framover.

Vi bønder trenger framtidstro og optimisme om vi skal fortsette å produsere trygg norsk mat i en urolig verden. I vår opplevde vi en enorm støtte og forståelse fra befolkningen og politikerne. Folk forsto at kostnader til å produsere mat er noe annet enn private utgifter. For bøndene handlet det om å kunne gå med overskudd i det hele tatt, – slik at det kunne bli noen inntekt til familien. Vi i Bondelaget opplevde å få gjennomslag for tilleggsforhandlinger, strømstøtte og et jordbruksoppgjør som ga full kostnadsdekning og mulighet for inntektsvekst.

Den gryende optimismen fikk vanskelige levekår. Kostnadene fortsetter å øke. Prisveksten for forbrukere er beregnet til 6,7% det siste året, men prisen på innsatsfaktorer i landbruket økte med 23%. Kostnadene økte umiddelbart, men kompensasjonen blir først utbetalt i september, oktober og så sent som i februar 2023. Derfor er det ganske skrapa på mange bondekontoer om dagen. I tillegg har store deler av landet har hatt det for vått eller for tørt, – noe som gir mye ekstra jobb og bekymringer. Nå trenger bønder å høre at jordbruksoppgjøret i 2022 bare er starten på et videre inntektsløft! Vi i Bondelaget skal jobbe beinhardt det neste året for å nå våre viktige mål om bedre inntekt til bonden:

  • Et Stortingsvedtak om et nytt inntektsmål på nivå
  • En forpliktende opptrappingsplan
  • Et godt jordbruksoppgjør også i 2023

I mange deler av fylket vårt treskes det nå korn som skal bli brød til deg og meg. Heldigvis ser det ut til å være gode avlinger og godt høstevær. Dette må vi glede oss over! Vi trenger å produsere mer av vår egen mat her i landet. Norge trenger bonden, og bonden trenger inntekt!

For styret i Vestfold og Telemark Bondelag
Aslak Snarteland

Innlegget er sendt til lokalavisene i fylket, samt Nationen og Bondebladet

Aslak Snarteland er utålmodig på vegne av bøndene i fylket
Aslak Snarteland er utålmodig på vegne av bøndene i fylket
Uttalen over er vedtatt av styret i Vestfold og Telemark Bondelag
Uttalen over er vedtatt av styret i Vestfold og Telemark Bondelag

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag