– Et tilbud for svekka rekruttering


07.05.15. Norges Bygdeungdomslag er skuffet over statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger. – Det er tydelig at rekruttering kun er interessant som et tema i festtalene, sier bygdepolitisk nestleder Ragnhild Duserud. Duserud viser til at regjeringen kutter drastisk i overføringene til jordbruket og tilbyr i underkant av 6000 kroner per årsverk, noe som er 10.000 kroner mindre enn andre yrkesgrupper. – Skal ungdom velge landbruket som yrkesvei må de gis inntektsmuligheter
som samsvarer med arbeidsinnsatsen som legges ned. Det legger ikke dette tilbudet opp til, sier Duserud. Les mer hos Norges Bygdeungdomslag. ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag