Et offensivt og nødvendig krav!


Publisert: 27.04.2022

Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag

I dag har jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag levert sitt krav i årets jordbruksforhandlinger. Det er et historisk høyt krav, og det er et helt nødvendig krav, sier leder i Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland.

Jordbruket legger fram et krav i årets jordbruksforhandlinger et samlet krav på 11,5 mrd. kr. Til grunn for kravet ligger full kostnadskompensasjon. Kravet legger opp til en mulighet for inntektsvekst på 125 300 kr. pr. årsverk i 2023. Av dette går 100 000 kr til å tette inntektsgapet mot andre grupper.

Dette er en god start på en helt nødvendig snuoperasjon for norsk matproduksjon. Inntektsgapet i jordbruket må tettes så raskt som mulig
Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag

Bekymring må snus til optimisme

Snarteland er bekymret for den økonomiske situasjonen i norsk landbruk, og han kommenterer situasjonen på denne måten:

-Norske bønder har over lengre tid sakket akterut inntektsmessig, sammenlignet med andre grupper i samfunnet. Det siste året har bonden opplevd en eksplosiv prisøkning på en rekke driftsmidler. Noe har blitt kompensert, men på langt nær nok. Mange bønder er nå i en svært vanskelig økonomisk situasjon, for en del er det kritisk. Det er ingen overdrivelse å si at på litt sikt kan dette gå ut over norsk selvforsyning. Det har vi ikke råd til. Derfor er det svært bra, men og helt nødvendig, at årets krav også legger opp til en samlet kostnadskompensasjon for 2021/2022 på 2,4 mrd. Kroner. Det legges til grunn at denne kostnadskompensasjonen utbetales så raskt som mulig i år. Årets krav er et klart signal til sittende regjering og kravet er i tråd med formuleringene i Hurdalserklæringen. Vi har levert et krav som kan bidra til å gjenskape optimismen hos norske bønder, sier Aslak Snarteland.

Alle løftes, men særlig korn, sau og ammeku

Årets krav svarer ut næringas utfordringer på en svært god måte og flere av prioriteringene i kravet har en spesiell god effekt for bønder i Vestfold og Telemark. I fylket er det en betydelig kornproduksjon og en kraftig økning i målprisen på korn er et godt grep for kornbøndene i fylket. God kornøkonomi styrker kornproduksjonen og reduserer importbehovet. Kravet prioriterer og sau og ammeku spesielt, ved et nytt driftstilskudd for sau og et nytt tilskudd til ku med kalv på beite. Dette er produksjoner som har et forholdsvis stort omfang i Vestfold og Telemark.  Det er og verdt å merke at kravet prioriterer en styrking av velferdsordningene, noe som er viktig for rekrutteringa til jordbruket og matproduksjonen i Vestfold og Telemark.

Les “Jordbrukets krav- kort fortalt” hos Norges Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag