Et marked i balanse er viktig for bonde og forbruker


24.06.15 Regjerningen har gjennom et utvalg evaluert markedsordningene i landbruket. De slår fast at ordningene fungerer etter hensikten. –Jeg er glad for at utvalget støtter landbrukets markedsordninger, sier fylkesleder Thorleif Müller. –Markedsadgang og markedsbalanse minsker bondens risiko og ivaretar norsk matmangfold. Landbruket er åpne for å diskutere forbedringer og forenklinger, men vi må beholde verktøy som gir bonden sikkerhet
for avsetning og lik pris i hele landet og sikrer industrien råvaretilgang.

 Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag