Et Jordvern Norge?


25.10.16. Jordvern Vestfold og de andre regionale jordvernforeningene og -alliansene møttes tidligere i oktober i Oslo. Flere fylkeslag fra Norges Bondelag deltok også og de kunne fortelle om flere regionale jordvernforeninger i emning. Behovet for en nasjonal overbygning ble diskutert.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag