Et halvt århundre med Østre Hedrum Grunneierlag


12.04.15 Torsdag før påske holdt Østre Hedrum Grunneierlag sitt årsmøte. Samtidig markerte laget at det er 50 år siden oppstarten i 1964. Lagets to æresmedlemmer Jacob Rauan og Gudbrand Skuggedal, som begge var blant stifterne, var til stedet sammen med et tredvetalls av dagens øvrige grunneiere. Etter initiativ fra bondelag og skogeierlag ble laget i sin tid starta rett og slett for å få orden på jakta i området.


Østre Hedrum grunneierlag styret

Hele styret i Østre Hedrum Grunneierlag ble gjenvalgt, fra venstre: Hans Raymon Rødbøl, Leif Steinar Andersen leder, Stein Aasrum nestleder, Ken Håvard Reinskås og Inge Halle Eskedal

 

Grunneierlagets formål er å jobbe for ordna forhold, samt utvikle og omsette jaktmulighetene i laget. Laget organiserer rettighetshavere i Larvik kommune fra Tjøllings grense i syd, oppover langs Lågens østside mot Andebu i nord til Sandefjords grense i øst.  

 

Ingen hjort i 2014.  

Fra lagets årsberetning for 2014 kan nevnes at det er felt 5 elg, 21 rådyr, 3 bevere, 5 stokkender, 2 rev, men ingen hjort. Det må nevnes at den første hjorten som ble felt i Vestfold var i Østre Hedrum Grunneierlags område så tidlig som i 1985.

Det er utbetalt kr. 1,25 pr dekar for elg/hjort og kr. 2,88 pr dekar for rådyr/småviltjakt i arealleie til grunneierne.

 

Østre Hedrum grunneierlag æresmedlemmer

Lagets to æresmedlemmer, Gudbrand Skuggedal til venstre og Jacob Rauan (fyller snart 100 år) til høyre med dagens leder i laget Leif Steinar Andersen i midten.

 

Takk til Olav Nordheim for tekst og foto.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag