Et deprimerende syn


Publisert: 02.07.2021

Fruktprodusent Henning Jensen ga Skogan et godt bildet av alvorlighetsgraden av situasjonen han og mange av hans kolleger opplever nå.
– Et deprimerende syn. Det sa statssekretær Widar Skogan fra Landbruks- og Matdepartementet i dag da han besøkte tre fruktprodusenter på Gvarv, som alle har fått store deler av sine arealer med frukttrær ødelagt av frostskader.
Det var tydelig at fruktprodusentenes historier gjorde inntrykk på statssekretæren. Et av feltene til Henning Jensen og Anlaug Grave er helt ødelagt av frosten. Totalt må over 40 % av frukttrærne fjernes og erstattes med nye planter. – Dette er svært alvorlig og ikke lett å håndtere, sa Skogan. Han hadde forståelse for situasjonen og mente at noe må gjøres. Skogan viste til avtaleinstituttet i jordbruket og hva som skjedde tørkesommeren 2018 da faglaga ba om ekstraordinære forhandlinger.
Fra Bondelaget møtte Aslak Snarteland (VTB) og Thorleif Müller (NB). – Det er klart dette er en stor utfordring for de som driver med fruktproduksjon. Det gir enorme økonomiske følger og de går en usikker framtid i møte. Derfor må en bedre erstatningsordning på plass, for å sikre at produsenter overlever økonomisk når naturen slår seg vrang, sier Müller. Han forteller at det ikke er sett slike store skader på 40 år. – Dette er et ekstraordinært tilfelle, det er klart at noe må gjøres, sier Müller.
Bondelaget representert med fh Thorleif Müller og Aslak Snarteland var tilstede og fikk snakket med statssekretæren.
Bondelaget representert med fh Thorleif Müller og Aslak Snarteland var tilstede og fikk snakket med statssekretæren.
Statssekretær Widar Skogan sammen med fruktprodusentene: Jostein Jonsås, Henning Jensen, Anlaug Grave, Lars Einar Næs og Trond Bergskås (Telefrukt Produsentlag)
Statssekretær Widar Skogan sammen med fruktprodusentene: Jostein Jonsås, Henning Jensen, Anlaug Grave, Lars Einar Næs og Trond Bergskås (Telefrukt Produsentlag)
Dette bildet viser trær i et friskt felt
Dette bildet viser trær i et friskt felt
Her er alle trær ødelagt av frostskader.
Her er alle trær ødelagt av frostskader.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag