Erstatningsordning i TINE faller bort


06.10.15 TINE Øst har hatt en en erstatningsordning for tap av melkeku og kviger. Dette har vært en kollektiv ordning som har blitt finansiert av trekk i melkeprisen. Styret i TINE har nå vurdert ordningen på nytt og vedtatt at den skal avsluttes 1. januar 2016. Det betyr at melkeprisen i dette området øker med 1,6 øre per liter. På TINEs nettsider pekes det på flere forenklinger ved å fjerne ordningen.

Les om bortfall av erstatningsordning hos TINEALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag