Erstatninger ved inngrep på dyrka mark


27.05.14 Grunneiere opplever at det blir gjort inngrep på deres dyrka mark. Det kan være bygging av veier, sykkelstier, vann-  og elektrisitetsforsyning. I slike tilfeller kan det være vanskelig for den enkelte grunneier å forholde seg til de ulike etatene og “vesnene”. Vestfold Bondelag har et eget grunneierutvalg som tar imot ulike henvendelser på dette området, og det er utformet standardavtaler. Utvalget ledes av Harald Lie. Norsk Landbruksrådgiving
Viken gir hvert år grunneiere bistand ved slike erstatningssaker, og skriver om problemstillingen på sine nettsider.

Les om konsekvenser for den dyrke jorda hos NLR VikenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag