Erstatning for husdyr tatt av gaupe – søknadsfrist 1. november


25.10.14 Fylkesmannens Landbruksavdeling minner om fristen for å søke om erstatning for husdyr tatt av gaupe som er 1. november. I Vestfold er det en del gauper, og år om annet er det noen som har store tap som skyldes at gaupa har herjet i flokken. Det hender også at streifdyr av ulv er innom våre beiteområder, men tap til fredet rovvilt skyldes hovedsakelig gaupa.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag