Erna skrøt av Greve Biogass og vestfoldlandbruket


14.09.16. Statsminister Erna Solberg fikk æren av å åpne Greve Biogass sitt anlegg «Den magiske fabrikken» på Rygg i Tønsberg i går. Under åpningen viste Vestfold Bondelag, gjennom ulike utstillinger, at landbruket har vært veldig delaktig fram mot et ferdig biogassanlegg. Landbruket er med i hele kretsløpet i produksjonen av biogass.


Tirsdag kveld sto statsminister Erna Solberg for åpningen av biogassanlegget Den Magiske Fabrikken ved Rygg Miljøpark i Tønsberg.

 

Biogassanlegget utenfor Tønsberg gjenvinner matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og biogjødsel til produksjon av ny mat. Fabrikken er det største miljø- og klimatiltaket i Vestfold og Grenland noensinne, og skal bidra til betydelig reduksjon av klimautslipp, grønn vekst og verdiskaping i regionen.

 

Det tette samarbeidet med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg.

 

Erna Solberg fikk treffe kua Gulldraum, Hanna Otilie og Kari Lise J. Breivik

Statsministeren fikk gjennom flere utstillinger og prater med ulike bønder innsikt i hvordan Vestfoldlandbruket bidrar inn i Den Magiske Fabrikken.

 

Her intervjuses Solberg, kua Gulldraum og Hanna Otilie og Kari Lise J. Breivik av stuntreporter Stian Barsnes-Simonsen. -Vestfoldbøndene leverer 60 000 tonn husdyrgjødsel til biogassanlegget hvert år og lønnsomheten i dette, samt logistikken ved Den Magiske Fabrikken gjør det enkelt for meg som bonde å gjøre et klimavennlige valg; Husdyrgjødsla kan vi levere til Den Magiske Fabrikken, gassen blir energi, mens næringsstoffene beholdes i et restprodukt
som kan føre tilbake til matjorda som biogjødsel, kunne Melsombonden Kari Lise J. Breivik fortelle.

 

Erna får høre om slangespredning av biogjødsel

Organisasjonssjef Elin Røed (t.v) fulgte statsministeren rundt mellom landbruksutstillingene. Her prater Solberg med Dag Kristensen, Hans Edvard Holtung og Marius Hotvedt om miljøvennlig spredning av biogjødsel via slangesprederen som vises i bakgrunn. De fikk fortalt statsministeren om hvordan biogjødselen spres utover jordene på en agronomisk god måte, med lite marktrykk.

 

Erna får se og smake på mat fra biogjødsel

Vestfolds matkorn og grønnsaker er «rett i munnen mat» med lite klimaavtrykk. Norsk storfekjøtt har også under halvparten av klimaavtrykket sammenlignet med resten av verden. Når vi kjører husdyrgjødsla gjennom biogassanlegget reduserer viklimaavtrykket ytterligere! Her viser fylkesleder Thorleif Müller statsministeren en del utvalgte produkter fra Vestfoldbønder som kommer fra bønder som har avtale med Den Magiske Fabrikken.  Solberg
fikk også noen smaksprøver. Sammen med Müller er fra høyre Bjørge Madsen, Synnøve Johnsen og Karine Huseby.  

 

Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag med klar beskjed til statsministeren

– Regjeringens klimamålsetting er at 30 prosent av all husdyrgjødsel skal brukes i biogassproduksjon innen 2020. Det har vi allerede nådd i Vestfold! Det viser at bøndene både vil og kan bidra til et bedre klima og miljø! Org.sjef Elin Røed deltok i en liten paneldebatt og fikk gitt Erna klar beskjed om at bøndene er en del av klimaløsningen, at vi skal redusere vårt klimaavtrykk, men at det er et blindspor «å slakte kua»
når vi fortsetter å pumpe opp olje.

 

– Magien her er tredelt når matavfallet får nytt liv. Vi får biogass, mindre CO₂-utslipp og biogjødsel, sa en fornøyd Erna Solberg.  Etter å ha tatt en grundig inspeksjon av anlegget, noe som innbefattet å kjøre renovasjonsbil, fylle biogass på tanken, teste matavfallsgrabben, klappe kua og smake på Vestfolds storfekjøtt, konkluderte hun med at fabrikken var imponerende og et fantastisk initiativ til det grønne skiftet.

 

Les mer fra åpningen av Den Magiske Fabrikken i

 

Nationen (krever innlogging)

 

Tønsberg Blad (krever innlogging) 

 

i Bondebladet

 

 

Under kan du se flere bilder fra åpningen

En fornøyd daglig leder Andreas Gillund sammen med Thorleif Muller og Kristin Stenersen

Andreas Gillund, daglig leder i Greve Biogass, var svært fornøyd. Her snakker han med Kristin Stenersen fra Skjærgården Gartneri og fylkesleder Thorleif Müller.

 

Goggen Ole og gråtass

Goggen og Gråtass dukket stadig opp og avbrøt arrangementet til konferansier Erik Wolds fortvilelse.

 

Landbruket En del av klimaløsningen

“Landbruket – En del av klimaløsningen!” stod det bak på alle de grønne t-skjortene som lyste opp blant mørke dresser og hvite skjorter denne kvelden.

 

Utstillingen med Gulldraum og noen smågriser var populær

Utstillingen med kua Gulldraum og noen smågriser var populær og det var flere enn Erna som ville klappe på kua. Her er det en del elever som nærmer seg.

 

Tidligere org.sjef Vidar P. Andresen hilser på Kari Lise og Hanna Otilie Breivik

Vidar P. Andresen, tidligere org.sjef i Vestfold Bondelag, slår av en prat med Kari Lise J. og Hanna Otilie Breivik. Sammen med Ivar Sørby har Andresen vært sentral i samarbeidet mellom Greve Biogass og landbruket i Vestfold. 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag