Erlend Larsen fikk innblikk i kostnadsgaloppen


Publisert: 20.08.2022

Denne uken inviterte Kari Huseby og Christian Hansen stortingsrepresentant Erlend Larsen (H) hjem til seg på Blåstein Gård i Sandefjord for en prat om kostnader og likviditet i landbruket, matpriser og matsikkerhet. Landbruksdirektør Olav Sandlund, Vestfold og Telemark Bondelag v/ fylkesleder Aslak Snarteland og org.sjef Elin Røed og Jordvern Vestfold v/ leder Hans Huseby var også til stede.

Kari Huseby er en over gjennomsnittet engasjert bonde, noe Høyre-politiker og stortingsrepresentant Erlend Larsen fikk erfare da han besøkte Blåstein gård i Sandefjord. Hun er dessuten opptatt av å vise fram hvordan det er å drive en gård i 2022. Ved innkjøringen til gården er det et stort skilt som viser litt fakta om drifta på Blåstein Gård.

Stortingsrepresentanten fikk høre at det også for bonden, som for næringsliv for øvrig, har blitt betraktelig mye dyrere å drive gård enn hva det var før koronapandemien og krigen i Ukraina.

– Alle innsatsfaktorene har økt betraktelig, men inntektene har ikke fulgt med. Et eksempel: For et år siden betale vi 55 000 kroner for en tank med diesel, og nå kommer regningen på nesten 160 000 kroner, fortalte Kari Huseby.

Matvareprisene økte kraftig 1. juli, noe som var varslet i lang tid. Økte råvarepriser, dyrere strøm og drivstoff ble oppgitt som årsaker. Tall fra Statistisk sentralbyrå forteller at vi ser de største prishopp på mat på flere tiår.

– Vi bønder får ofte skylden for økte matvarepriser – og det er fort gjort å trekke denne konklusjonen ut fra jordbruksoppgjøret. Men er det oss bønder som er skyld i at matvareprisene har gjort et ekstra hopp? spurte Kari Huseby og fortsatte med et eksempel: – Bøndene skulle få 1 krone ekstra pr. kg for mathvete. Til et brød trengs 0,5 kg hvetemel. Så prisøkningen som bonden er «skyld i» tilsvarer kanskje 50 øre. Prisen på mange brød har økt med opp til 10 kroner.

Det ble presisert ovenfor Erlend Larsen at den økte kornprisen dessuten gis på kornet som høstes denne høsten og har ingen påvirkning på prisen på kornet som er brukt i norske brød 1. juli i år.

Gårdsbesøket er også dekket av Sandefjords Blad (for + abonnenter) 

Aslak Snarteland, fylkesleder i Vestfold og Telemark Bondelag, orienterte litt mer om jordbruksoppgjøret og den voldsomme kostnadsveksten alle bønder nå kjenner på. Han ba Erlend Larsen ta med seg skryt inn til regjering og Stortinget for et godt jordbruksoppgjør, men stilte seg kritisk til hvorfor Høyre valgte å stemme i mot den inngåtte jordbruksavtalen. Han var tydelig på at han håpet Larsen kunne påvirke litt internt i Høyre, da årets jordbruksoppgjør bare var starten på et nødvendig inntektsløft for norske bønder. Det må til for å sikre rekruttering inn i landbruket og sørge for nødvendig selvforsyning i Norge.

Pandemier, tørke og krig gir utfordringer i forhold til matproduksjon. – Vi har en ekstremt krevende situasjon på verdensbasis. At Norge skal produsere egen mat er viktigere enn noen gang, sa bondelagsleder Aslak Snarteland i Vestfold og Telemark Bondelag.

Etter de to innledningene ble det gode diskusjoner. – Jeg er her først og fremst for å lytte og lære og skal ta med signalene innover. Han understreket i diskusjonen at det er mange næringer som har det tøft om dagen, men fikk i hvert fall høre hvorfor landbruket ikke bare kan sette opp prisene når kostnadene våre øker.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag